วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

อีกหนึ่งความภูมิใจเล็กๆ ของน้อง น. 

ภาพซ้ายเป็นผลการรักษาด้วยสเตียรอยด์ ส่วนขวารักษาด้วยธรรมชาติบำบัด 

ภาพซ้ายอาจทำให้ขนดก 
ส่วนขวาเส้นขนเป็นปกติ
ภาพซ้ายยิ่งใช้ ยิ่งดื้อยา ยิ่งใช้ยิ่งลุกลาม 
ส่วนขวา ยิ่งหายดีวันดีคืน
ภาพซ้ายเป็นผลให้ผิวอ่อนแอ ส่วนขวารักษาแล้วผิวหนังแข็งแรง 

ภาพซ้ายผิวหนังและร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ ส่วนขวาภูมิคุ้มกันแข็งแรง
ภาพซ้ายผิวหนังบางและแตก ส่วนขวารักษาแล้วผิวหนังเนียนนุ่ม 

ภาพซ้ายต้องทายาหรือกินยาตลอด ส่วนขวาสามารถหยุดยาได้
**ภาพซ้าย ทำได้ง่ายแค่ใช้ยา
ส่วนขวาทำได้ยากต้องมีเพื่อนชื่อนายวินัยและนางอดทน
ภาพซ้ายทำให้ยาดูดซึมเข้ากระแสเลือด กระดูกผุ 
ส่วนขวากระดูกหนาแน่น

ภาพซ้ายอาจทำให้กระดูกหัก ส่วนขวากระดูกปกติ 

ท่านจะเลือกเป็นแบบภาพใดดีครับ


#Severe Psoriasis

Another proud with a little boy,Mr N.


Left side as a result of treatment with steroids. The Right  with Holistic Natural Medicine

Left image may cause hirsutism.
The hair is normal on right side.
Left ,The more you use, the more recalcitrant and more aggressive disease.
The right part is getting better and better.
Left,The skin is fragile and sensitive. The right,  skin is non-sensitive to stimulation.
Left,Skin and body is low immunity. The right side is normal immunity.
Left,Some skin cracking . The right : skin smooth and softness.
Left ,you must  apply  medicine continously . The right , you can stop the drug.
** Left is easy to do just apply drugs only.
The right is difficult to have a friend named Mr.  Patience and Mrs.discipline.
Left, drug  absorption into the bloodstream may lead to bone decay and decrease bone density.
Left image may cause fractures The right part of normal bone

You can select the way by yourself .


#тяжелых форм псориаза

Другой гордиться маленький мальчик, г-н N.

Левая сторона в результате лечения стероидами.Право с холистической натуральной медицины
Изображение слева может привести к гирсутизм.
Волос в норме на правой стороне.
Слева больше вы используете, тем больше непокорных и более агрессивное заболевание.
Правая часть становится все лучше и лучше.
Слева кожа хрупкой и чувствительной.Хорошо, кожа не является чувствительной к стимуляции.
Слева кожи и тела является снижение иммунитета.Правая сторона нормальным иммунитетом.
Слева некоторых кожных трещин.Справа: кожа становится гладкой и жесткость.
Слева, необходимо применить лекарство непрерывно.Хорошо, вы можете остановить лекарство.
** Левые легко сделать просто применить только наркотики.
Право, трудно иметь друга по имени г-Терпение и Mrs.discipline.
Слева наркотиков поглощения в кровоток может привести к распаду костного и уменьшить плотность костной ткани.
Изображение слева может привести к переломы правой части нормальной кости
Вы можете выбрать способ самостоятельно.


#严重的牛皮癣
另外荣幸能与一个小男孩,N先生
左侧与类固醇治疗的结果。与整体自然医学权
左侧图像可能会导致多毛症。
头发是正常的右侧。
左,你用得越多,越顽固,更严重的疾病。
右边是越来越好。
离开后,皮肤是脆弱和敏感。右,皮肤是不敏感的刺激。
左,皮肤和身体免疫力低下。右侧是正常的免疫力。
左,一些皮肤开裂。右:皮肤光滑和刚度。
离开了,你必须不断地应用药物。正确的,你可以停止用药。
**左边是容易做到的仅仅只适用于药品。
右边是很难有个朋友叫耐心先生和Mrs.discipline。
左,药物吸收进入血流可导致骨衰变和降低骨密度。
左图像可能引起骨折正常骨的右边部分
您可以自己选择的方式。

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สาว ศ. เป็นสะเก็ดเงิน ทีข้อศอก คนไข้คนนี้มาจากภาคตะวันออก (ชลบุรี) รักษามาหลายที่ สิบกว่าปี ไม่มีความก้าวหน้า มีแต่ว่าจะกำเริบขึ้น ผื่นลามมากขึ้นทุกวัน ทั้งบ้านมีแต่เศร้ากันทุกคน
เธอเดินทางมารักษาที่ รพ.แม่ฟ้าหลวง กทม. ด้วยความหวังลมๆแล้งๆ ว่าอาจจะดีขึ้นมาบ้าง เพียง 1 เดือนครึ่งก็เกินกว่าคำว่า."สมหวัง" ผื่นผิวหนังหนาๆยุบหมด ....ขณะนี้ ผ่านมาราว สาม 3 ปี อาการยังดี คงที่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีเรื่องผื่นมารบกวนจิตใจอีกต่อไป
Adminขอยกความดีนี้ให้ ครูบาอาจารย์และ ผู้ป่วยทุกท่าน ที่มอบความรู้นอกกรอบ กระจายออกอย่างไม่มีประมาณ ศุกร์ สุดสัปดาห์นี้ ‪#‎สงกรานต์58‬นี้ มีความสุขกันนะครับ

Elbow of a  psoriasis girl   had been treated  more than ten years but no progress.  The rash spread more and more every day .
She went to treatment with a forlorn hope at Mae Fah Luang Hospital , Bangkok. Only one month and a half was treated,thick skin rash  disappered  .... now three 3-years ago still feeling good. No  rash anymore.
Admin devoted, this goodness to  my teachers and all patients that give knowledge to me and  spread out  around ourselves.
2015 #Songkran festival, happy together.

の女の子の肘10年以上が、進展なしに処理していた。発疹はますます毎日広がる。
彼女は、メーファールアン病院バンコクで、絶望的な希望を持って治療に行ってきました。一つだけヶ月半は、処理した厚さの皮膚の発疹は、現在3つの3年前、まだ良い感じ....消えてしまった。もはやない発疹ん。
管理者は、幸せな一緒に教師と私に知識を与えると祭り#Songkran世界中ので広げ、すべての患者にこの良さを求めた。

قد الكوع لفتاة الصدفية تعامل أكثر من عشر سنوات ولكن أي تقدم. ينتشر الطفح أكثر وأكثر كل يوم.
ذهبت للعلاج مع أمل يائس، في ماي فاه لوانج مستشفى بانكوك. كان يعامل واحد فقط شهر ونصف الشهر، قد اختفى سميكة الطفح الجلدي .... الآن منذ ثلاث لمدة 3 سنوات لا يزال شعور جيد. لا طفح جلدي بعد الآن.
طلب المشرف، وهذا الخير إلى المعلمين وجميع المرضى أن تعطي المعرفة بالنسبة لي، وانتشرت في جميع أنحاء العالم #Songkran المهرجان، نفرح معا.


Starting to get good results.
Thank you for your patience and tolerance 
God bless to recover soon.
 Stay tuned for the next episode

乾癬は......良い結果を得るために開始します。

あなたの忍耐と寛容いただき、ありがとうございます
神はすぐに回復する祝福。
 次のエピソードをお楽しみに

الصدفية ...... البدء للحصول على نتائج جيدة.

أشكركم على صبركم والتسامح
الله يبارك لاسترداد قريبا.

  ترقبوا الحلقة القادمة

牛皮癣......开始得到良好的效果。

感谢您的耐心和宽容
上帝保佑,以早日康复。

 敬请期待下一集

Псориаз ...... Начиная чтобы получить хорошие результаты.

Спасибо за ваше терпение и терпимость
Бог благословит восстановить в ближайшее время.

  Следите за обновлениями следующем эпизоде


วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

สะเก็ดเงิน ดูจบ 3 นาทีชีวิตเปลี่ยน....  https://www.youtube.com/watch?v=ZPapzANHMxs
ดูคลิป ประสบการณ์จริงจากคุณรส
ปัจจุบันอาการคุณรส ดีขึ้นมากๆ ไม่ต้องใช้ยาใดๆแล้ว
https://www.youtube.com/watch?v=6mVWBspvqIA

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แชร์ประสบการณ์จริงจาก...คุณชาย บ


                 ตอนเป็นเเรกๆผมใช้สเตียรอยด์ผิวบางมากเห็นเส้นเลือดเลยครับ..เเต่พอมารักษากับคุณหมอจรัสศักดิ์ก็ต้องหยุด ใช้สเตียรอยด์เลย..ผลคือผิวดีขึ้น..เเข็งเเรงขึ้นจริงๆครับ....ขอบคุณ..คุณหมอครับ.***.A.คุณชาย บ...ดีขึ้นเพราะตั้งใจจริง เอาจริง สม่ำเสมอ ยินดีด้วยครับ ที่คุมอาการของผื่นได้ดีมากแล้ว แต่ความจริงผื่นของคุณชายบ... กว่าจะหายดี ก็มี ตั้ง 3 ระยะ 3 ตำแหน่ง 1ลำตัว 2 ปลายมือ และ3ใบหน้า คุณชาย บ...พอจะเล่าให้เพื่อนๆพี่น้องให้ฟัง ด้วยได้มั้ยครับ..? **คุณชาย บ.มาเล่า...* Q***เเชร์สู่กันฟังนะครับ
ผมเป็นสะเก็ดเงินมาหลายปีครับ ใช้สเตียรอยด์มาตลอด ตอนหลังรับข่าวสารทางเน๊ตว่าฉายเเสงเเล้วหายได้..โดยไม่ต้องใช้ยาสเตียรอยด์ก็เลยตั้งใจมารักษาเพื่อเลิกยา เนื่องจากผิวบางมาก.เห็นผิวแดงๆ จึงมา.รักษาโดยการฉายNUVBประมาณ 2เดือน กว่าๆ
ในระยะที่1 °°° ที่ตัว เเขนเเละ ขาหายหมด... คุณหมอว่าที่มือจะหายช้าสักหน่อยเเต่ผมก็ไม่กล้าบอกคุณหมอว่าผมยังมีใช้สเตียรอยด์ **ที่มืออยู่..กลัวโดนว่าครับ(ไม่หายสักกะทีเพราะยังใช้สเตียรอยด์อยู่)
°°°ระยะที่2 ผมตัดสินใจไม่ใช้สเตียรอยด์ที่มือเเล้วเพราะมั่นใจว่าที่อื่นหายได้ที่มือก็หายได้คือยอมแระ..แม้มือจะน่าเกลียดอย่างไร..ทนเอาประมาณ1เดือน.ใส่เสื้อแขนยาวก็ปิดไม่มิด...ทนๆๆ...ในที่สุดอาการที่ผุดออกมามากก็ลดลงเเละหายไปในที่สุด คุณหมอเห็นเเล้วยังบอกดีขึ้นมากเเละบอกอีกว่าดีใจด้วยนะครับ...ผมฟังเเล้วดีใจกับคำชมคุณหมอ♡♡
ระยะที่3°°°
มาเลิกสเตียรอยด์ที่ใบหน้า..คือ ผมใช้ครีมบำรุงใบหน้า จากคลินิกชื่อดัง ตอนเเรกไม่รู้ว่าที่หน้าผมใช้สเตียรอยด์อยู่เเต่สังเกตุว่าทำไมหน้ามีจุดถึงเเดงไม่หายสักทีทั้งที่เปิดหน้าฉายเเสง..พอดีอ่านใบประกาศที่รพ.เเม่ฟ้าหลวงว่าใครที่ใช้ยาทาสิวอาจจะมีส่วนผสมยาสเตียรอยด์อยู่เเละผิวจะไม่เเข็งเเรง จึงมาดูยาที่ตัวเองใช้เเล้วเอาไปถามที่คลินิกที่รักษามา ปรากฎว่ามียาสเตียรอยด์ผสมอยู่ด้วยจริงๆ...เลยเอามาปรึกษาคุณหมอจรัสศักดิ์..เเนะนำให้เลย ..ผมเลยตัดใจเลิกใช้ยาตัวนี้..เเละก็ฉายตามปกติสัปดาห์ละ1ครั้ง ต้องถอนยาอีกประมาณ1เดือนก็ดีขึ้นเเละหายครับ...
ขอบคุณหมอครับ..เเละขอให้ทุกคนสู้สู้เเละหายไวไวนะครับ..เเละสังเกตุยาที่ได้รับมาทาเเละทานด้วยนะครับ..จะใช้ยาอะไรลองปรึกษาคุณหมอของพวกเรา..ดีที่สุดครับ...ด้วยความห่วงใยครับ♡♡♡¤¤¤♡♡♡
(.ขอขอบคุณคุณชาย บ.และคุณหญิง อ.แชร์ภาพและเนื้อหาจริง)


ครีมทาสะเก็ดเงินที่ผู้ใช้ นำมาแชร์...

ถาม.....ส่วนผื่นเม็ดท่ีขึ้นมาตรงท้ายทอย ได้ยาหลอดฝาสีฟ้ามาทา ยุบไปจนแทบมองไม่เห็นเลย จะรู้สึกว่าเคยมีเม็ดขึ้นก็ต้องเอานิ้วมือไปสัมผัสก็พอจะรู้สึกว่ายังเป็นแค่นิดๆเท่านั้นค่ะ.. (ยาทาประสิทธิภาพดีมากค่ะ)....ยาทาสะเก็ดเงินหลอดฝาสีฟ้าทาคืนเเรก ตุ่มก็ยุบแบบมากเลยค่ะ เจ๋งง่ะ!!...อยากซื้อยามาเก็บตุนไว้จะเสียง่ายไหมคะ ทั้งยาหลอดทาสะเก็ดเงินและเจลสกัดว่านมหากาฬอ่ะคะ...รูปปัจจุบัน อาจารย์เห็นว่าหายไปก่ี%แล้วคะ ระยะปลอดภัยหรือยังคะ แล้วยาทาหลอดฝาสีฟ้า ทาตลอดวันละ2ครั้ง เช้า +ก่อนนอน จะหยุดทาได้ตอนไหนคะ หรือทาตลอดไปจะมีผลเสียไหมคะ..

.****ตอบ.A*** ครีมทาเก็บไว้ได้ 1 ปีครึ่ง ..ถึง 3 ปี ขึ้นกับว่าแช่เย็น..หรือไม่? แต่ต้องทาต่อเนื่องจนผื่นยุบหมด ยาครีมนี้ ทาได้ตลอดถ้าไม่มีผื่นแพ้ เพราะ ไม่มีสเตียรอยด์ ส่วนเจลว่านมหากาฬ จะช่วยลดบวมและอักเสบได้ดี อาจมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆ ตัวเจลนี้ใช้ทดแทนสเตียรอยด์ได้ มันเป็นสมุนไพรครับ

**ดูคลิป**ครีมทาสะเก็ดเงินทั่วไป ทำให้ปวดเมื่อย เหนื่อยง่าย อันตรายจนถึงกระดูกหัก*ได้จริงๆ.??

ผ่านทางไทยTV สีช่อง 5 ....
ครีมทาสะเก็ดเงินทั่วไป ทำให้ปวดเมื่อย เหนื่อยง่าย ปวดข้อจนถึงกระดูกหัก**ได้จริงๆ.?? เป็นประสบการณ์ตรงจากคนไข้ใจดี มาแชร์ให้พวกเราฟังกัน ผ่านทางช่อง 5 สัปดาห์ล่าสุด รายการเลิฟแอนด์แคร์http://youtu.be/sMxI6sEXDH4

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฉีดโบท็อกซ์ (Botox) อันตราย!! จริงหรือไม่

ฉีดโบท็อกซ์ (Botox) อันตราย!! จริงหรือไม่
น.พ.จรัสศักดิ์ เรืองพีระกุล
Board of Dermatology

ปัจจุบันการบริโภคความงามในคนไทยมีการเดินตามฝรั่งมากขึ้นไปทุกที ยอดการใช้สารโปรตีนชนิดนี้สูงมากขึ้นทุกปี จนมียอดสถิติแซงหน้าการเสริมความงามทุกประเภท เนื่องจากมีความปลอดภัยมานานกว่า20ปี(US FDA APPROVE SINCE1989) ใช้ง่าย เกิดประโยชน์ชัดเจน และมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เชื่อถือได้กว่า 2,000ฉบับ แต่ในความยอดนิยมนั้นก็แฝงไว้ด้วยความเสี่ยงมากเช่นกัน เพราะกระแสแฟชั่นแบบเกาหลีมาแรงจนเดี๋ยวนี้ใครๆก็เรียกร้องหาเจ้าสารพิษตัวนี้มาใส่ตัว แบบจัดเต็ม หรือจัดหนัก!!หากฉีดในปริมาณมากเกินไป หรือมีการฉีดผิดตำแหน่งเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้คิ้ว หรือหนังตาตก บางคนมุมปากตก ยิ้มแล้วหน้าเบี้ยว เหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต(เฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ)เพราะฉะนั้นต้องศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทำการรักษา หมอขอยกตัวอย่างคำถามที่พบบ่อยๆดังนี้

Q……Botox อันตรายหรือไม่?
A..... Botox เป็นสารพิษอันตรายจริงแต่ปริมาณที่ใช้ทางการแพทย์นั้นมีปริมาณเล็กน้อย จึงดีมีประโยชน์ แต่ต้องฉีดในตำแหน่งและปริมาณที่เหมาะสม หากฉีดเกิน 30 ขวดต่อครั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้(้Human 70kg.lethal dose 50%=3000ยูนิต)

Q…….BOTOX คืออะไร?
A.....เป็นโปรตีนที่ชื่อว่า โบทูลินั่ม ท็อกซีน A ซึ่งสกัดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งและเมื่อฉีดเข้าไปใต้ผิวหนัง จะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ส่งผลให้ริ้วรอยเหี่ยวย่นหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอยย่นบริเวณหน้าผาก(1) รอยตีนการอบดวงตา(2) รอยย่นระหว่างหัวคิ้ว (3) เป็น3ข้อบ่งชี้ที่อย.อเมริกา(US FDA)และอย.ประเทศไทย (Thai FDA)ให้ใช้ได้เป็นปกติมาเกือบ 10ปีแล้ว

Q……มีข้อห้ามใช้ไหม?
A.......มีข้อห้ามใช้4ข้อดังนี้
1.ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และระหว่างให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่ามีอันตรายต่อเด็กในครรภ์มารดาจริงหรือไม่ จึงสมควรให้งดไว้ก่อน
2. ผู้ที่มีประวัติแพ้ Albumin
3. ผู้ที่มีประวัติแพ้ สารBotulinum Toxin
4.ผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อ(myastinia grevis)
Q…….ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้จริงไหม นานเท่าไร
A........ลดริ้วรอยได้นานประมาณ6-12 เดือน

Q…….ฉีด Botox แก้ปัญหาหน้าอ้วน หน้าบวมได้ไหม?
A......ไม่ได้ผลดี หมอเกาหลีบางคนชอบฉีดสเตียรอยด์เพื่อลดหน้าบวมและมีหมอไทยหลายคนชอบใช้วิธีนี้ แต่มีผลเสียมากกว่า

Q…….ฉีดบ่อยๆเป็นอันตรายไหม?
A......Botoxเป็นโปรตีนที่สลายได้เอง ฉีดได้บ่อย ไม่สะสม(แต่ต้องไม่overdose)

Q…….ฉีด Botox แก้ปัญหาหน้าเหลี่ยม รูปหน้ากรามใหญ่ได้จริงไหม?
A.......จริงครับ การฉีดลดกล้ามเนื้อตรงส่วนกรามให้เล็กลงส่งผลให้หน้าดูเรียวขึ้นสามารถทำได้ แต่ต้องตรวจดูรูปหน้าคนไข้ก่อนรักษา บางคนฉีดแล้วไม่ได้ผล นอกจากนี้ botox ยังมีการประยุกต์กับการเสริมความงามอีกหลายประเภทเช่น ทำให้คิ้วโก่งเข้ารูป ปีกจมูกเล็กลง ลดรอยบุ๋มที่คาง แก้ไขให้มุมปากที่ตกยกขึ้น ลดเส้นข้างปาก ลดคิ้วโก่ง Big Eyes ตาโตขึ้น รอยย่นข้างจมูก แต่ข้อบ่งชี้ที่อย.อเมริกาและอย.ประเทศไทย (US FDA)ให้ใช้ได้ มีเพียง 3ข้อที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น

Q…….ฉีดแล้วทำใบหน้าที่ “ดูคล้ายหน้ากาก”แลดูไม่มีอารมณ์จริงหรือไม่
A .....หมอได้ยินหลายคนบ่นว่า ฉีดกับหมอชื่อดังแล้วรู้สึกแข็ง หน้าดูคล้ายซอมบี้ผีดิบ ความจริงการฉีดbotox ก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง(The art of Beauty by botulinum toxin) การได้รับสารbotoxที่ดี ต้องมีปริมาณยา(1) สูตรผสมที่เจือจางพอดี(2)และตำแหน่ง(3)ที่เหมาะสม หลังรักษาแล้วต้องเป็นธรรมชาติ ควรมีริ้วรอยเล็กๆ เวลาโกรธ หรือดีใจ คนรอบข้างต้องรู้ ถ้าจะให้perfectต้องประมาณว่า สวยแบบคนอื่นไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมา เพื่อนๆอาจสงสัยว่า เอะ? ทำไมหน้าเรียวได้รูป กระชับ แบบมีริ้วรอยเล็กๆด้วย ถ้าทำได้อย่างนี้ซิครับ จึงนับเป็นสุดยอดแห่งศิลปะความงาม!!!

สนใจติดต่อ โทร.089-783-9197, 026644360 หรือ ที่ รพ.แม่ฟ้าหลวง (คุณน้อย) 38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

**เรื่องเด็ด...สะเก็ดเงิน ฟังฟรีที่...รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม.

ฟรี ****เกร็ดรู้เรืองลับๆ เกี่ยวกับ....สะเก็ดเงิน** .ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการการให้ความรู้สะเก็ดเงิน จาก ม.แม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟสุขภาพ และ แพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ในวันพุธ ที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ฟังฟรี.. 
ณ ห้องประชุม รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ Inbox หรือ สำรองที่ ได้ 085 336 2009 หรือ 02 664 4362 รับจำนวนจำกัด