สิว ฝ้า หน้า ผม

ผิวของใคร ใครก็รัก ผมของเรา เราก็หวง อย่าให้ใคร มาหลอกลวง มาตักตวง ของดีของเราไป