วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

***ข่าวดี !!! โรคสะเก็ดเงิน ไม่ยากเกินกับทางออก***


เรียนเชิญผู้สนใจ
ขอเชิญอาสาสมัครที่มีโรคสะเก็ดเงิน อายุ 20-60ปี ที่มีผื่นสะเก็ดเงินรุนแรงน้อย (ไม่เกิน 10% หรือประมาณ 10 ฝ่ามือ) เข้าร่วมโครงการวิจัยศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์เอ็กไซเมอร์ร่วมกับเลเซอร์เพ้าส์ไดย์ในการรักษาสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม.
เป็นที่ทราบดีว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง ที่มีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในและภายนอกร่างกายเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อน ตัวการสำคัญที่พบว่าเกี่ยวข้องกับโรคคือ ลิมโฟไซต์ชนิดที และเส้นเลือดฝอย โดยในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถรักษาสะเก็ดเงินให้หายขาด การรักษาปัจจุบันเป็นการหมุนเวียนและ ผสมผสานระหว่าง ยากิน ยาทา หรือการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต แต่ก็ยังได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ในปัจจุบันเทคโนโลยีเลเซอร์เข้ามามีบทบาทในการรักษาสะเก็ดเงินมากขึ้น ได้แก่เลเซอร์เอ็กไซเมอร์ (excimer laser) และ เลเซอร์เพ้าส์ไดย์ (pulsed-dye laser)

หลักการที่นำมาใช้รักษาสะเก็ดเงินนั้น เลเซอร์เอ็กไซเมอร์จะไปลดจำนวนลิมโฟไซต์ชนิดที ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการแบ่งตัวของชั้นหนังกำพร้าและก่อให้เกิดเป็นผื่นหนาตามมา ส่วนเลเซอร์เพ้าส์ไดย์จะไปกำจัดเส้นเลือดฝอยใต้ผื่นสะเก็ดเงินนั้น ซึ่งเส้นเลือดเหล่านั้นเป็นตัวนำพาลิมโฟไซต์ทีมาที่ผื่น และเป็นตัวคงสภาพหล่อเลี้ยงผื่นสะเก็ดเงินไว้ จึงเป็นที่มาของการรักษาโดยใช้เลเซอร์ทั้งสองชนิดเพื่อกำจัดกลไกที่สำคัญทั้งสองคือ ลิมโฟไซต์ และ เส้นเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผื่นนั่นเอง

ถ้าท่านใดสนใจมารับบริการ ติดต่อ... คลินิกพิเศษสะเก็ดเงิน รพ.แม่ฟ้าหลวง กทม. วันพุธ และเสาร์ 9.00-11.00 น. สงสัยโทร 089-783- 9191  026644360