วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

Starting to get good results.
Thank you for your patience and tolerance 
God bless to recover soon.
 Stay tuned for the next episode

乾癬は......良い結果を得るために開始します。

あなたの忍耐と寛容いただき、ありがとうございます
神はすぐに回復する祝福。
 次のエピソードをお楽しみに

الصدفية ...... البدء للحصول على نتائج جيدة.

أشكركم على صبركم والتسامح
الله يبارك لاسترداد قريبا.

  ترقبوا الحلقة القادمة

牛皮癣......开始得到良好的效果。

感谢您的耐心和宽容
上帝保佑,以早日康复。

 敬请期待下一集

Псориаз ...... Начиная чтобы получить хорошие результаты.

Спасибо за ваше терпение и терпимость
Бог благословит восстановить в ближайшее время.

  Следите за обновлениями следующем эпизоде


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น